หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

รถฟอร์คลิฟท์คือ ? What is forklift ?

Forklift_01หลายคนคงเคยรู้จัก, เคยได้ยิน หรือเคยสัมผัสกับเจ้ารถฟอร์คลิฟท์ กันมาบ้างไม่มากก็น้อย แต่ทว่าอีกหลายๆ คน  ก็สอบถามว่ารถฟอร์คลิฟท์คือรถอะไร เป็นยังไง ไม่รู้จักเลย...  ความจริงแล้วรถฟอร์คลิฟท์ หรือบางคนก็เขียนว่า รถโฟร์คลิฟท์ นั้นก็คือ เครื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ประเภทหนึ่ง ที่ด้านหน้าของมันมีงายาวๆ สองอันทำจากเหล็ก ใช้สำหรับยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆ ขึ้น หรือลงจากที่สูงได้  และเคลื่อนที่หรือเคลื่อนย้ายสิ่งของไปตามที่ต่างๆ ที่ต้องการได้ บางท่านอาจเรียกรถฟอร์คลิฟท์ ว่ารถยก ซึ่งก็จะซ้ำกับ รถยก ที่เวลารถยนต์เสียแล้วเราจะเรียกรถยกมาขนย้ายมัน ซึ่งนั่นก็เป็นรถยกประเภทหนึ่ง แต่ไม่ใช่รถฟอร์คลิฟท์ คำว่ารถฟอร์คลิฟท์ มาจากการเรียกทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่า Forklift ซึ่งก็มาจากคำ 2 คำว่า Fork (ฟอร์ค) ซึ่งแปลว่า “งา” และคำว่า lift (ลิฟท์) ซึ่งแปลว่า “ยก” นั่นเอง

ประเภทของรถฟอร์คลิฟท์

เราสามารถแบ่งรถฟอร์คลิฟท์ออกเป็น 2ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะแหล่งพลังงานของมันคือ

1)   รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า คือใช้แบคเตอรี่เป็นเป็นแหล่งพลังงาน

2)   รถฟอร์คลิฟท์น้ำมัน ซึ่งก็ใช้น้ำมันเป็นแหล่งพลังงาน  รถฟอร์คลิฟท์แบบใชน้ำมันยังยังสามารถแบ่งย่อยออกเป็น น้ำมันเบนชิน, ดีเซล และแก๊ส ด้วย ซึ่งก็จะคล้ายๆ กับรถยนต์นั่นเอง

Forklift_01 Forklift_02 Forklift_03

การเลือกรถฟอร์คลิฟท์

ปัจจัยพื้นฐานที่เราจะต้องรู้ก่อนที่จะไปทำการเลือกซื้อ หรือเช่ารถฟอร์คลิฟท์ มีดังนี้คือ

1)   น้ำหนักของสิ่งของที่จะทำการยกหรือขนย้าย เพื่อเลือกระวางรถให้เหมาะสม 

2)   สถานที่ที่ใช้งาน อากาศถ่ายเทได้สะดวกหรือไม่ เพื่อเลือกประเภทแหล่งพลังงานให้เหมาะกับรถฟอร์คลิฟท์ และรวมถึงขนาดของรถด้วย

3)   ความสูงที่จะให้รถฟอร์คลิฟท์ยกสิ่งของ เพื่อเลือกความสูงของเสาที่สามารถยืด-หดได้ หรือต้องการเสาพิเศษ เพื่อสามารถเข้าไปยกของในตู้คอนเทนเนอร์ได้

4)   ระบบเกียร์ ว่าต้องการเป็นแบบเกียร์ธรรมดา หรือว่าเกียร์อัตโนมัติ

5)   อุปการณ์พิเศษอื่นๆ ที่สามารถติดตั้งได้ เช่น ที่คีบหรือที่หนีบ, งาหมุน, งาเท เป็นต้น

6)   ยี่ห้อของรถ ซึ่งความจริงแล้ว รถฟอร์คลิฟท์ทุกยี่ห้อก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้เหมือนๆ กันแต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้อีกเช่นกันว่าชอบยี่ห้อไหนมากกว่ากัน

ระบบต่างๆ ที่สำคัญของรถฟอร์คลิฟท์

1) ระบบเครื่องยนต์

2) ระบบขับเคลื่อน ระบบเกียร์

3) ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว และระบบเบรค ซึ่งรถฟอร์คลิฟท์นี้จะไม่เหมือนกับรถยนต์ เพราะรถฟอร์คลิฟท์จะขับเคลื่อน, เบรคล้อหน้า และบังคับเลี้ยวล้อหลัง 

4) ระบบไฮดรอลิก และระบบควบคุมเสาการขึ้นลงของเสา และงา

5) ระบบความปลอดภัยต่างๆ

ด้วยรถฟอร์คลิฟท์ เป็นเคลื่องจักรที่เคลื่อนที่ได้ และลักษณะการทำงานยังต้องยกสิ่งของขึ้น-ลงที่สูง และสิ่งของที่ยกก็มีน้ำหนักมากด้วย ดังนั้นการใช้รถฟอร์คลิฟท์จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างมาก จึงได้มีการกำหนดข้อปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยขึ้น ซึ่งข้อปฎิบัติต่างๆ นี้ได้มาจากเว็บความปลอดภัยในการใช้รถฟอร์คลิฟท์ ขออนุญาตคัดลอกมาเพื่อเป็นความรู้กัน 

ข้อปฏิบัติการใช้รถฟอร์คลิฟท์  เพื่อความปลอดภัย

1. ห้ามบุคคล ซึ่งไม่มีหน้าที่ หรือไม่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทำการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์โดยเด็ดขาด 

2. ในขณะที่มีการขับขี่รถโฟร์คลิฟท์ ห้ามบุคคลอื่นโดยสาร หรือขึ้นไปอยู่บนรถ 

3. ก่อนใช้โฟล์คลิฟท์ในแต่ละวัน ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ขับขี่ ต้องทำการตรวจสอบสภาพรถทุกครั้ง (สภาพภายนอก ,ระบบบังคับการ , ระบบห้ามล้อ) 

4. เมื่อยกของที่มีขนาดใหญ่กว่า ช่วงยาวของงา จะต้องทำการผูกมัดของที่ยกให้ยึดติดมั่นคงกับโฟล์คลิฟท์ 

5. การขับรถโฟล์คลิฟท์ลงตามทางลาด ผู้ขับขี่จะต้องใช้เกียร์ต่ำ 

6. การบรรทุกของ ห้ามบรรทุกของหนักเกินกว่าพิกัดที่กำหนดไว้ และห้ามบรรทุกของสูงเกินไป เพราะจะบังสายตาของผู้ขับขี่ 

7. ห้ามทำการยก หรือบรรทุกของเกินอัตราที่พื้น หรือกระดานทางลาดจะรับน้ำหนักไว้ได้ 

8. พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ต้องสวมหมวกนิรภัย โฟล์คลิฟท์ต้องมีหลังคาโครงเหล็กปกคลุมเหนือตัวคนขับ ทั้งนี้เพื่อป้องกันของตกใส่จากที่สูง 

9. ผู้ขับขี่โฟร์คลิฟท์ต้องสำรวจเส้นทางให้แน่ใจว่า เส้นทางที่จะควบคุมรถให้วิ่งไปนั้น มีความกว้างเพียงพอที่รถ จะวิ่งผ่านไปได้ และไม่มีสิ่งกีดขวาง 

10. ก่อนจะเคลื่อนรถโฟร์คลิฟท์ ต้องยกงาให้พ้นจากพื้นไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร และเมื่อรถโฟร์คลิฟท์วิ่งให้ยกงาสูงกว่าระดับพื้นไม่เกิน 30 เซ้นติเมตร พร้อมทั้งยกปลายงาเข้าหาคนขับ เพื่อป้องกันวัตถุที่ยกไหลตกลงมา 

11. เมื่อเลิกใช้งาน ต้องปล่อยงาให้ลงต่ำแตะพื้น ในลักษณะวางขนานกับพื้น ดับเครื่อง ห้ามดึงล้อมือ ถ้าจอดไว้ในบริเวณที่เป็นพื้นเอียงต้องใช้ไม้หมอนยันล้อไว้ เพื่อป้องกันรถไหล 

12. ต้องให้สัญญาณเสียงและไฟกระพริบ เมื่อรถโฟร์คลิฟท์วิ่งถอยหลัง 

13. ควรปรับระยะกว้างของงาให้กว้างที่สุดและพอเหมาะกับพื้นรองยก เพื่อไม่ให้วัสดุเอียงตก และเพื่อกระจายน้ำหนัก 

14. การสอดงา ควรให้งาทั้งสองห่างจากศูนย์กลางพื้นรองยกเท่ากัน เพื่อรักษาสมดุลของวัตถุ 

15. เมื่อต้องการใช้โฟร์คลิฟท์ ในสถานที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ หรือ ในเวลากลางคืน ต้องจัดให้มีไฟส่องสว่างทางข้างหน้า และรอบบริเวณทำงาน


นอกเหนือจากเรื่องความปลอดภัยแล้ว ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ด้วย ซึ่งขอยกยอด ไปในครั้งหน้าครับ


Write by : K.C.A.N

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น