หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ธรรมะ พระพุทธทาส

สิ่งที่เป็นความดี ที่เหลือทิ้งเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้นำไปปฏิบัติ จากท่านพุทธทาส Tham-Ma1

Tham-Ma2BY: K.C.A.Nไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น