หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560

รายการชุดซ่อมกระบอกเลี้ยว (กระบอกเพาเวอร์)

รายการชุดซ่อมกระบอกเลี้ยว (กระบอกเพาเวอร์) ที่มีจัดชุดไว้จำหน่ายแบ่งตามยี่ห้อ รุ่น และระวางรถ มีดังนี้1 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 15             1.5ตัน
2 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 11             2.5ตัน
3 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 11             3.0ตัน
4 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 16             1.5ตัน
5 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 12             2.5ตัน
6 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 12             3.0ตัน
7 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 17             1.5ตัน
8 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Komatsu 14             2.5ตัน
9 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Mitsubishi F18B 2.5ตัน
10 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Mitsubishi F18C 2.5ตัน
11 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM ALFA             2.5ตัน
12 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM ALFA             3.0ตัน
13 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM 700SR.          2.5ตัน
14 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM 700SR.          3.0ตัน
15 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM C/W T6         1.5ตัน
16 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM C/W T6         2.5ตัน
17 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM C/W T6         3.0ตัน
18 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ TCM C/W T3         3.0ตัน
19 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 5                 1.5ตัน
20 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 5                 2.5ตัน
21 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 6                 1.5ตัน
22 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 6                 2.5ตัน
23 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 7                 2.5ตัน
24 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 7                 3.0ตัน
25 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 8                 2.5ตัน
26 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Toyota 8                 3.0ตัน
27 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Yale RH                  2.5ตัน
28 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Yale TH                  3.0ตัน
29 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Yale AK                  1.5ตัน
30 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Yale RK                  2.5ตัน
31 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Yale TK                  3.0ตัน
32 ชุดซ่อมกระบอกเพาเวอร์ Yale AF                  1.5ตัน

รบกวนโทรเช็คก่อนทุกครั้ง เพราะนี่เป็นการจัดชุดขายเอง โอริ่ง หรือซีลบางตัวของอาจจะหมด
ติดต่อ : 0841437045
Line ID: kitti_kh


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น