หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2560

จำหน่ายชุดซ่อมกระบอกคว่ำ-หงาย

รายการชุดซ่อมกระบอกคว่ำ-หงาย (Tilt cylinder seal kit) ที่มีจัดชุดไว้จำหน่ายแบ่งตามยี่ห้อ รุ่น และระวางรถ มีดังนี้

ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 15           1.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 11            2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 11            3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 16           1.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 12           2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 12           3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 17           1.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 14           2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 14           3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 18           1.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Komatsu 16           2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Mitsubishi F18B     2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Mitsubishi F18B     3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Mitsubishi F18C     2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Mitsubishi F18C     3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM ALFA             2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM ALFA             3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM 700SR.          2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM 700SR.          3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM C/W T6          1.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM C/W T6          2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM C/W T6          3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย TCM C/W T3          3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 5                  2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 5                  3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 6                  2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 6                  3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 7                  2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 7                  3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 8                  2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Toyota 8                  3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Yale RH                  2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Yale TH                   3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Yale AK                  1.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Yale RK                   2.5ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Yale TK                   3.0ตัน
ชุดซ่อมกระบคว่ำ-หงาย Yale AF                   1.5ตัน
รบกวนโทรเช็คก่อนทุกครั้ง เพราะนี่เป็นการจัดชุดขายเอง โอริ่ง หรือซีลบางตัวของอาจจะหมด
เช็คได้ทักได้ตลอด : 0841437045
Line ID: kitti_kh
By: KCAN

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น