หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

จำหน่ายอุปกรณ์ สำหรับห้องประชุม/ห้องเรียนจำหน่าย ติดตั้ง ดูแลระบบ ภาพ เสียง อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์,
อุปกรณ์การเรียน-การสอน, ครุภัณฑ์ห้องประชุม ฯลฯ  รวมถึงการบริการหลังการขาย เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า สินค้าจำหน่ายได้แก่

1.  เครื่องโปรเจคเตอร์ เช่น  Acer, BenQ, Epson, Optoma,  Panasonic, Vertex ฯลฯ
2.  เครื่องฉายภาพ 3มิติ เช่น Vertex, Razr, AverMedia ฯลฯ
3.  จอรับภาพ ทุกชนิด  เช่น Vertex, Screenboy, Razr ฯลฯ
4.  LEDTV  เช่น Samsung, Sony, Toshiba ฯลฯ
5.  กระดานอิเล็กทรอนิกส์  เช่น Razr, Vertex
6. ชุดประชุม-เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ เช่น BOSCH, TOA, SHURE, Razr  ฯลฯ


ตัวอย่างงานที่เคยได้รับมา

งานห้องประชุมของสถาบันธัญญารักษ์
ติดตั้งไมค์ประชุมของ BOSCH


งานห้องเรียน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดตั้งเครื่องฉายภาพสามมิติ ยี่ห้อ VERTEXงานห้องเรียน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ติดตั้งกระดานอิเลคทรอนิคส์ RAZR


งานห้องเรียน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ติดตั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร์
จอภาพ และ
LEDTV
งานห้องประชุมของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดตั้งไมค์ประชุมไร้สายของ TOA พร้อมชุดควบคุม (คอนโทรล)

ติดตั้งโปรเจคเตอร์

คิดตั้งจอภาพไฟฟ้า

งานติดตั้งโปรเจคเตอร์ ห้องเรียนของวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานติดตั้งโปรเจคเตอร์ในห้องเรียน ของสถาบันกวดวิชา ย่านรามคำแหง

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่ 
0841437045 หรือที่ LINE ID @kitti_kh

อีเมล์ : kitti.kh@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น