หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

เหตุผลที่ควรมีประกันชีวิต 2


     จากบล๊อกที่แล้ว เราทราบเหตุผลที่ควรมีประกันชีวิตอันเกี่ยวเนื่องกับความมั่นคงของครอบครัวกันไปแล้ว บล๊อกนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับมุมมองอื่นๆ บ้าง


     เวลาเราจะเก็บเงินเพื่อการออม สถานที่ที่จะคิดถึงก็คือธนาคารเป็นอย่างแรก และน่าจะเป็นอย่างเดียว จะไม่คิดถึงอย่างอื่นเลย1) ฝากเงินกับธนาคารอย่างเดียว

ถ้าคุณมีเงินฝากในธนาคาร 100,000บาท 
แล้วบังเอิญคุณประสบเหตุที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้คุณเสียชีวิต
และคุณไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เอาไว้
เงินในธนาคารของคุณจะกลายเป็นกองมรดกทันที
นั่นหมายความว่า ลูก เมีย ญาติ พี่ น้อง
จะนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อ...
ให้ศาลสั่ง... เท่านั้นครับ
แปลว่าจะต้องมีการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
และอีกหลายขั้นตอน...
กว่าจะได้เงินออกมา
...
แต่ยังไม่หมดนะครับ
เพราะเงินมรดกของคุณ จะต้องถูกหักภาษีก่อน
...
ทายาทของคุณจะได้รับเงินแน่นอน
แต่ใช้เวลาซัก 3-6เดือน
และเงินที่ได้จะหายไปซัก 15% ไม่รวมค่าดำเนินงานอื่นๆ
มันอาจจะไม่ทันในหลายๆ กิจกรรมหลังจากที่คุณจากไป...2) กระจายความเสี่ยงมาออมในบริษัทประกันชีวิตบ้าง

คุณออมเงินปีละ 6,xxxบาท กับบริษัทประกันชีวิต
(5xxบาทต่อเดือน)
วันแรกที่คุณส่งเบี้ยประกัน
ชีวิตคุณมีค่า(หลักทรัพย์) ทันที 100,000บาท
และบังเอิญคุณประสบเหตุที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทำให้คุณเสียชีวิต
และคุณก็ไม่ได้ทำพินัยกรรมใดๆ เอาไว้ เหมือนตัวอย่างข้างบน
แต่...
3วัน-7วัน บริษัทประกันชีวิตจะนำเช็คเงินสดเท่าจำนวนเงินเอาประกัน
ไปมอบให้กับบุคคลที่ระบุเอาไว้ในกรมธรรม์ "ผู้รับผลประโยชน์"
โดยไม่ต้องหักภาษีใดๆ รับเต็มจำนวน
แต่...
ถ้าคุณไม่ประสบเหตุใดๆ และอยู่จนครบอายุกรมธรรม์
ทางบริษัทประกันชีวิต ก็จะคืนเงินเบี้ยประกันภัยทั้งหมด
ที่คุณได้นำฝากมา  + ผลประโยชน์จากการที่บริษัทฯ
ได้นำเงินของคุณไปลงทุนอีกจำนวนหนึ่ง
ที่ไม่น้อยไปกว่า ดอกเบี้ยธนาคาร
คืนกลับให้กับคุณด้่วยเช่นกัน
คุณคิดว่าแบบไหนดี...
ขอตอบว่าดีทั้งสองแบบ เราควรจะฝากเงินกันธนาคาร เพราะว่าสามารถฝาก-ถอนตอนไหนก็ได้ 
และก็ควรออมเงินไว้กับประกันชีวิต เพราะจะทำให้ชีวิตของเรามีหลักทรัพย์คุ้มครองไปตลอดอายุกรมธรรม์ การออมกับประกันชีวิตจะต้องออมจนครบอายุกรมธรรม์หรือเวลาที่กำหนดเท่านั้นจึงจะได้เงินปันผล หรือเงินผลประโยชน์คืนตามที่ระบุในกรมธรรม์ ซึ่งจะไม่สามารถเบิก-ถอนตอนไหนก็ได้เหมือนอย่างธนาคาร

โดย ตัวแทนประกันชีวิต อลิอันซ์ อยุธยา 

กิตติ คงมานะชาญ
ยินดี "เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต" ของคุณ
โทร 0841437045
LINE id: kitti_kh

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น