หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด็อกก็อกธม 

ปราสาทสด๊กก๊อกธม หรือ ปราสาทสด็อกก็อกธม


ตั้งอยู่ทางตะวันออกของบ้านหนอง-เสม็ด ตำบลโคกสูง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ห่างจากชายแดนประเทศกัมพูชาซัก 1กิโลเมตร เห็นจะได้ เพราะสัญญาณมือถือจะขึ้นมาถามว่าจะเปิดโรมมิ่งเป็นของทางประเทศกัมพูชาหรือไม่... อันนี้อาจต้องระวังนิดนึง เพราะจะกลายเป็นเล่นเน็ตจากต่างประเทศเลยครับ... นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่าปราสาทแห่งนี้ใกล้กับชายแดนมาก

พิกัด GPS = 13.8431946,102.7333028ปราสาทสด๊กก๊อกธม  เป็นโบราณสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออก ที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้ประดิษฐานรูปเคารพและใช้ประกอบพิธีกรรมตามคติความเชื่อในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ทั้งนี้คำว่า “สด๊กก๊อกธม” นั้น หมายถึง “เมืองที่มีต้นกกขึ้นรกในหนองน้ำใหญ่” และในปัจจุบันเค้ารางของความหมาย นี้ก็ยังพอมองเห็นได้จากหนองน้ำใหญ่ที่น่าจะเป็นร่องรอยของอดีตตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก ตัวปราสาทก่อด้วยหินทรายมีโคปุระ หรือซุ้มประตูเหลืออยู่เพียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกเท่านั้น ภายในระเบียงคตมีบรรณาลัย ก่อด้วยหินทราย 2 หลังอยู่หน้าปราสาทหลังกลางซึ่งเป็นปรางค์ประธาน ส่วนด้านนอกปราสาททางทิศตะวันออก มีสระน้ำขนาดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมและมีถนนปูด้วยหินจากตัว
ปราสาทไปจนถึงสระน้ำ ปราสาทนี้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้วยความเชื่อที่ว่าทิศตะวันออกเป็นทิศแห่งพลังแสงสว่างและสิริมงคล ส่วนทิศตะวันตกเป็นทิศแห่งความตาย นอกจากนี้ผังปราสาทยังแสดงให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องจักรวาลของศาสนาฮินดู โดยมีเขาพระสุเมรุอยู่กึ่งกลางล้อมด้วยห่วงน้ำมหึมา เมื่อเดินเข้าโคปุระด้านทิศตะวันออกของกำแพงแก้ว ผ่านคูน้ำและระเบียงคดเข้าไป จะเท่ากับเราได้เข้าสู่ใจกลางจักรวาล ซึ่งปรางค์ประธานเปรียบเสมือนเขาพระสุเมรุ ล้อมรอบด้วยเสาเป็นปริมณฑลบ่งบอกว่าเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์สูงสุด และภายในปรางค์ประธานนั้น เดิมเป็นที่ประดิษฐานศิวลึงค์อันเป็นรูปเคารพแทนองค์ปพระศิวะ หนึ่งในเทพสูงสุดสามองค์ของฮินดู ปัจจุบันเหลือแต่เพียงฐานโยนีเท่านั้น


สิ่งที่ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งสำคัญของปราสาทสด๊กก๊อกธม คือการค้นพบศิลาจารึก 2 หลังที่จารึกด้วย อักษรขอมโบราณ ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่บ่งบอกถึงอายุการสร้างปราสาทสด๊กก๊อกธมแห่งนี้ ทั้งยังบอกถึงวัตถุประสงค์ของการสร้างจารึกหลักที่ 2 ด้วยว่าพระเจ้าอุทัยทิตยวรมันที่ 2 ได้ปฏิสังขรณ์ปราสาทเมื่อปี พ.ศ.1595 และกษัตริย์แห่งอาณาจักรขอมได้เป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนา โดยมีพราหมณ์ปุโรหิตเป็นผู้นำศาสนา คอยให้คำปรึกษาแนะนำ และเป็นสื่อกลางระหว่างเทพเจ้าและกษัตริย์รวมทั้งประวัติ สายสกุลพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีเทวราชา การปฏิบัติพระเทวราชและรูปเคารพ การสร้างหมู่บ้าน การบุญต่างๆ ในศาสนา เป็นต้น โดยปัจจุบันจารึกทั้ง 2 ถูกเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากรนั่นเองเปิดใช้รับชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8.00 - 18.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ +66 3731 2282 , +66 3731 2284

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก 
เว็บไซด์ วิกิพีเดีย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น