วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

Food Street Thailand

Thailand Food Street.
Date: 2018 01 28
Place: Bangkok
Location: BangkokThailand

Grill Duck
Fried Fish Steak
Thailand fried chicken rice

Fried rice
Salad tuna

AN
CKแสดงความคิดเห็น